Gösterilen sonuç sayısı: 3

 • Antiscalant membran temizleyici

  Antiscalant

  6,500.00

  Antiscalant Membran Temizleyici Antiscalant, endüstriyel membranların, suyun içinde bulunan kireç ve kirliliklerden dolayı kısa zamanda tıkanmasını engellemek için kullanılmaktadır. Antiskalant kimyasal bir üründür ve endüstriyel ters ozmoz membranların kısa zamanda tıkanmaması için ve endüstriyel ters ozmoz membranların uzun ömürlü olması için önemli bir üründür. Antiscalantı Dozaj pompası ile ters ozmoz cihazı entegre edilerek membran filtrelere…

  Sepete EkleLoading Done
 • Sıvı klor

  Sıvı Klor

  3,500.00

  Sıvı Klor Özellikleri Sıvı Klor, su arıtma sektöründe içme ve kullanma sularında bakteri arıtımı için kullanılır. Klor suyun içinde askıda olan maddelerin depo dibine çökmesini de sağlar. Kuyu suyu gibi suyun içinde zararlı maddelerin çok olabileceği sularda kullanılması gereken önemli bir üründür. Sıvı Klor, ham su deposuna Dozaj pompası ile dozlanarak suyun klorlanması sağlanır. Klorun…

  Sepete EkleLoading Done
 • Sıvı Kostik

  3,500.00

  Sıvı Kostik Kullanım Alanları Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede) Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında) Sodyum Aluminat, Sodyum Siyanür, Silikat, PoliKarbonat, Titan Oksit, Zeolit üretiminde En son üründe artiklari uzaklaştırmada, beyazlatmada STTP, Sodyum Hipo Klorur, Sabun, Fırın ve Boru Temizleyici madde yapımında) Sodyum Fenolate [ aspirin ve antiseptik]…

  Sepete EkleLoading Done

Su arıtma kimyasalları, tüketim ve endüstriyel kullanım için suyu arıtmak ve arıtmak için kullanılan bir grup kimyasal bileşiktir. Bu kimyasallar, bakteriler, virüsler, mantarlar, algler, asılı parçacıklar ve diğer kirleticiler gibi safsızlıkları gidermek için su arıtma sistemlerine eklenir. Su arıtma kimyasalları, belediye su arıtma tesisleri, endüstriyel su arıtma sistemleri ve tarımsal su arıtma sistemleri dahil olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Su arıtma kimyasalları, işlevlerine ve uygulamalarına bağlı olarak birkaç kategoriye ayrılır. Bu kategoriler dezenfektanları, pıhtılaştırıcıları, topaklaştırıcıları, pH ayarlayıcıları, ölçek inhibitörlerini, korozyon inhibitörlerini ve diğerlerini içerir.

Su arıtma Kimyasalları Çeşitleri

Dezenfektanlar, bakteri, virüs ve mantar gibi sudaki zararlı mikroorganizmaları öldürmek veya etkisiz hale getirmek için kullanılan kimyasallardır. Su arıtımında kullanılan en yaygın dezenfektanlar klor, kloramin ve ozondur. Klor, belediye su arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılan oldukça etkili bir dezenfektandır. Kloramin, su dağıtım sistemlerinde uzun süreli dezenfeksiyon sağlamak için kullanılan klor ve amonyak kombinasyonudur. Ozon, endüstriyel uygulamalarda suyu dezenfekte etmek için kullanılan güçlü bir oksitleyici ajandır.

Pıhtılaştırıcılar, askıda kalan parçacıkları suda dengesizleştirmek ve toplamak için kullanılan ve bunların çıkarılmasını kolaylaştıran kimyasallardır. Su arıtımında en sık kullanılan pıhtılaştırıcılar alüminyum ve demir tuzlarıdır. Pıhtılaştırıcılar, asılı parçacıklar üzerindeki negatif yükleri nötralize ederek, topaklar adı verilen daha büyük parçacıkları toplamalarına ve oluşturmalarına izin vererek çalışır. Sürüler daha sonra çökeltme veya filtreleme yoluyla sudan çıkarılır.

Topaklaştırıcılar, topakların boyutunu ve ağırlığını artırmak için kullanılan ve sudan çıkarılmasını kolaylaştıran kimyasallardır. Su arıtımında en sık kullanılan topaklaştırıcılar, poliakrilamid ve polietilen oksit gibi sentetik polimerlerdir. Topaklayıcılar, topaklar arasındaki boşlukları kapatarak çalışır, bu da onların çarpışmasına ve daha hızlı yerleşen daha büyük topaklar halinde toplanmasına neden olur.

pH ayarlayıcılar, arıtılmak üzere suyun pH’ını istenilen seviyeye ayarlamak için kullanılan kimyasallardır. Suyun pH’ı, pıhtılaştırıcılar ve dezenfektanlar gibi diğer su arıtma kimyasallarının performansını etkileyebilir. Su arıtımında en sık kullanılan pH ayarlayıcı, asidik suyun pH’ını artırmak için kullanılan kireçtir.

İçme Suyu Arıtma Kimyasalları

Ölçek inhibitörleri, su arıtma sistemlerinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineral birikintilerinin oluşumunu önlemek için kullanılan kimyasallardır. Bu maden yatakları, boruların, pompaların ve diğer ekipmanların ölçeklenmesine ve kirlenmesine neden olarak verimliliklerini ve kullanım ömürlerini azaltabilir. Su arıtımında en sık kullanılan ölçek inhibitörleri, mineral iyonlarını ayırarak ve çökelmelerini önleyerek çalışan polifosfatlardır.

Korozyon önleyiciler, su arıtma sistemlerinde metal yüzeylerin korozyonunu önlemek için kullanılan kimyasallardır. Korozyon, ekipmanın sızmasına, hasar görmesine ve arızalanmasına neden olarak maliyetli onarımlara ve arıza sürelerine neden olabilir. Su arıtımında en sık kullanılan korozyon inhibitörleri, metal yüzeylerde koruyucu bir tabaka oluşturan ve korozyonu önleyen fosfatlardır.

Sonuç olarak, su arıtma kimyasalları, içme suyu ve endüstriyel su sistemlerinin güvenliğini ve kalitesini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Uygun su arıtma kimyasallarının seçimi ve kullanımı, her uygulamanın özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine bağlıdır. Çevresel kirlenmeyi önlemek ve işçi güvenliğini sağlamak için su arıtma kimyasallarının uygun şekilde taşınması ve depolanması esastır. Su arıtma uzmanları, su arıtma kimyasallarını güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak ve kullanmak için uygun şekilde eğitilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.